Category:
Media / People

IRI and Media

Ndërgjegjësimi i aktorëve mediatik për rolin dhe hapësirën e fesë në shoqëri, lufta ndaj dizinformacionit dhe informimi publik i saktë dhe i plotë janë ndër objektivat madhorë të IRI.

 

Për këtë qëllim IRI do të ofrojë:

 

•     Bashkëpunim të ngushtë me shtypin dhe median

 

•     Trajnim dhe sensibilizim të gazetarëve të rinj në lidhje me temat fetare, ndërfetare dhe sociale

 

•     Fushata për njohjen e veprimtarive të ndërmarra në bashkësitë fetare, ose nga rrjeti ndërfetar shqiptar dhe ai ndërkombëtar.